tilleggstjenester

Tilleggstjenester:

Flytting / Intern flytting

Bortkjøring av sensitive materiell / Forbrenning

Harddisk destruering

Befaring – gratis og uforpliktende

Flytting / intern flytting

Pakke- og flyttejobber utføres etter forbruk av mannetimer og biltimer med et fast tillegg på kr 720,- pr oppdrag. Du betaler kun for den tiden du selv har kontroll på da vi kun belaster hver påstartet halvtime fra oppmøte hos deg til ferdig hos deg:

Mann pr time  700kr
Bil pr time  450kr

(Som eksempel blir da 2 mann og flyttebil kr 1.850,- pr time (700+700+450)

Forbrenning

Trygg måte å bli kvitt sensitiv materiell som dokumenter, regnskap, journaler o.l.

Kan hentes sammen med annet avfall, eventuelt ordinær avfall blir levert hos vårt ordinære avfallsmottak. Det som skal brennes må være klart merkert. Ikke nødvendig å ta dokumenter ut av ringpermer selv om disse har noe metall i seg.

Miljøvennlig: 

Kommunens forbrenningsanlegg produserer fjernvarme og strøm til 80.000 husstander med brennbart avfall som varmekilde. Byen er således en av de mest miljøvennlige i landet takket være bruk av fjernvarme.

Ordinær forbrenning

 • Bilen låses hver gang noen legger noe inn i bilen under pålasting hos kunden
 • Leveres direkte hos kommunens forbrenningsanlegg som er lukket område
 • Kastes i en 5 meters dyp feller bunker hvor ingen har adgang
 • Blir løftet opp fra bunkeren og direkte inn i forbrenningsovnen av en fastmontert kran
 • Kvittering på forbrenning gis
 • Samme priser som vår ordinær SøppelTaxi tjeneste med et fast tillegg på 700 kr ekskl. mva. Kiloprisen er 3,2kr ekskl. mva.

Forbrenning +

 • 2 menn som kommer for å laste. Bilen låses hver gang noen legger noe inn i bilen under pålasting hos kunden
 • Leveres direkte hos kommunens forbrenningsanlegg som er lukket område
 • Avfallet legges inn i egen container på hjul sammen med representant fra forbrenningsanlegget
 • Container rulles direkte til forbrenningsovnen av representant fra forbrenningsanlegget
 • Egen kvittering gis
 • Samme priser som vår ordinær SøppelTaxi tjeneste med fast tillegg på 700 kr ekskl. mva. Kiloprisen er 11 kr ekskl. mva.

Harddisk destruering

Unngå at personopplysninger eller forretningskritisk informasjon kommer på avveie!

I samarbeid med Norsk Makulering AS (datterselskap av Norsk Gjenvinning AS) tilbyr vi destruksjon og kverning av datalagringsmedier i Oslo og Viken.

Harddiskene kvernes ned til 2×2 cm og blir deretter sendt til energigjenvinning.

Fraktes i låst beholder og låst kjøretøy.

Prisen er 300kr ekskl. mva. pr harddisk i tillegg til våre ordinære priser.

Harddiskene kan tas med på samme henting som annet avfall, men må merkes spesielt av kunden.

PC’ene leveres med harddisken montert til oss. Du trenger ikke ta den ut selv da utmontering av harddisken før kverning er inkludert i prisen. I tillegg belastes det en fast sum på 500kr ekskl. mva. uavhengig av hvor mange harddisker som skal destrueres.

Vi sender bilde bevis som inkluderer serienummereneslik at kunden kan føle seg trygt at sensitivt materiell er håndtert.